Lumaktaw sa nilalaman
CamSoda » Mga Tuntunin at Kundisyon

Mga Tuntunin at Kundisyon

Huling na-update: Mayo 12, 2020

Mangyaring basahin nang mabuti ang Mga Tuntunin at Kundisyon (“Mga Tuntunin”, “Mga Tuntunin at Kundisyon”) bago gamitin ang https://camsoda.sex/ website (ang “Serbisyo”) na pinapatakbo ng CamSoda (“kami”, “kami”, o “aming”).

Ang iyong pag-access at paggamit ng Serbisyo ay nakakondisyon sa iyong pagtanggap at pagsunod sa Mga Tuntuning ito. Nalalapat ang Mga Tuntuning ito sa lahat ng bisita, user at iba pang nag-a-access o gumagamit ng Serbisyo.

Sa pamamagitan ng pag-access o paggamit sa Serbisyo, sumasang-ayon kang sumailalim sa Mga Tuntuning ito. Kung hindi ka sumasang-ayon sa anumang bahagi ng mga tuntunin, maaaring hindi mo ma-access ang Serbisyo.

Para sa karagdagang impormasyon sa proteksyon sa privacy, mangyaring bisitahin ang aming Patakaran sa Privacy pahina.

Pang-adultong Nilalaman

Mangyaring magkaroon ng kamalayan na ang CamSoda at lahat ng mga website na nakalista sa CamSoda – ay maaaring magpakita ng mga eksena ng kahubaran at graphic na pang-adultong nilalaman at dahil dito, ay inilaan para sa mga nasa hustong gulang na madla lamang. Kinikilala ng mga bisita sa CamSoda na ang lahat ng tahasang sekswal na nilalaman ay nilikha at ibinibigay ng mga third-party na website. Ang CamSoda ay hindi gumagawa ng anumang tahasang sekswal na nilalaman at kumikilos lamang bilang isang website na nagbibigay-kaalaman na naglalarawan ng nilalaman na available sa internet, at nagdadala sa mga mambabasa nito ng mga tunay na halimbawa mula sa nasuri na mga website. Ang nilalamang ito ay hindi inilaan para sa mga menor de edad; pakitiyak na ang mga menor de edad ay hindi pinapayagang ma-access ang mga website na ito.

Sa pamamagitan ng pagbisita sa CamSoda, ipinapahayag ng user na naabot na niya ang legal na edad na kinakailangan ng batas sa bansang kanyang tinitirhan upang tingnan ang mga materyal na may temang pang-adulto.

KINAKAILANGAN SA EDAD AT PAHINTULOT NG USER NA TINGNAN ANG TAHASANG SEKSWAL NA MATERYAL

ANG USER AY DAPAT 18 YEARS OLD AT LEAST ADULT (21 IN AL, MS, NE, WY, AT ANUMANG IBANG LOKASYON KUNG SAAN 18 AY HINDI ANG EDAD NG MAJORITY) UPANG MAMASOK AT GAMITIN ANG WEBSITE NA ITO. ANG WEBSITE AY HINDI NILAYON O Idinisenyo PARA SA MGA MINORS. ANG WEBSITE AY NAGLALAMAN NG KAHUBAD, MGA SEKSWAL NA LARAWAN, AT EROTIKONG MATERYAL AT GINAWA ANG GANITONG MATERYAL PARA SA PAGGAMIT AT PAG-ENJOY NG MGA BISITA NITO. KUNG ANG USER AY WALA PA LANG 18 (21 SA AL, MS, NE, WY, AT ANUMANG IBA PANG LOKASYON KUNG SAAN 18 AY HINDI EDAD NG MAJORITY) O AY NASAKTAN NG GANITONG TAHASANG SEKSUAL NA NILALAMAN, MANGYARING HUWAG PUMASOK SA WEBSITE.

SA PAMAMAGITAN NG PAGPASOK SA WEBSITE USER AY GINAWA ANG MGA SUMUSUNOD NA PAHAYAG: “SA ILALIM NG PENALTY OF PERJURY, I SWEAR/AFFIRM that AS OF THIS moment, AKO ay ISANG ADULT, AT LEAST 18 YEARS OF ED (21 IN AL, MS, NE, WY, AND ANUMANG IBANG LOKASYON KUNG SAAN 18 AY HINDI ANG EDAD NG MAJORITY). PANGAKO KO NA HINDI KO PAHIHINTULUTAN ANG ANUMANG (Mga) TAO NA MABABRE NG 18 TAONG EDAD (21 SA AL, MS, NE, WY, AT ANUMANG LOKASYON KUNG SAAN 18 AY HINDI ANG EDAD NG MAJORITY) NA MAY ACCESS SA ANUMANG MGA MATERYAL NA NILALAMAN SA LOOB NG WEBSITE NA ITO. NAIINTINDIHAN KO NA KAPAG PUMASOK AKO SA WEBSITE NA ITO, ILHANDAD AKO SA MGA VISUAL IMAGES, VERBAL DESCRIPTIONS AT AUDIO SOUNDS NG SEXUALLY ORIENTED, FRANKLY EROTIC NATURE, NA MAAARING KASAMA ANG GRAPHIC AND VISUAL DEPICTIONS OF NATIONAL NA GRAPHIC AT DEPICTIONS OF NATIONAL DEPICTIONS. AKO AY KUSA NA PUMILI, DAHIL GUSTO KO TINGNAN, BASAHIN AT/O pakinggan ANG IBA'T IBANG MATERYAL, NA AVAILABLE, PARA SA AKING SARILING PERSONAL NA ENJOYY, IMPORMASYON AT/O EDUKASYON. ANG AKING PAGPILI AY ISANG MANIFESTASYON NG AKING INTERES SA MGA SEKSWAL NA BAGAY NA, SA PANINIWALA KO, AY PAREHONG MALUSOG AT NORMAL AT NA, SA AKING KARANASAN, AY PANGKALAHATANG IBAHAGI NG AVERAGE NA MGA MATANDA SA AKING KOMUNIDAD. Pamilyar AKO SA MGA PAMANTAYAN SA AKING KOMUNIDAD TUNGKOL SA PAGTANGGAP NG GANITONG MGA MATERYAL NA SEKSUALLY ORIENTED, AT ANG MGA MATERYAL NA INAASAHAN KO NA TAGUMPAY AY AY NASA MGA PAMANTAYAN. SA AKING PAGHUHUKOM, ANG AVERAGE NA MATANDA SA AKING KOMUNIDAD AY TINANGGAP ANG PAGKONSUMO NG GANITONG MGA MATERYAL NG MGA WILLING ADULT SA MGA PANGYUDAD NA TULAD ITO NA NAG-aalok ng makatwirang pagkakabukod MULA SA MGA MATERYAL PARA SA MGA MINOR AT HINDI GUSTO SA MGA MATANDA, AT HINDI MAHALAGANG MATATANDA. PARA MAGING PATENTLY OFENSIVE. AKO DAGDAG NA KINAKATAWAN AT GINAGANTAYA NA WALA AKONG NABIBIGAY NA ANUMANG AHENSYA NG PAMAHALAAN, KASAMA ANG US POSTAL SERVICE, NA AYAW KO NA MAKATANGGAP NG MATERYAL NA NAKAKA-SEXUALLY ORIENTED.”

HEOGRAPHIC RESTRRICTIONS

ANG USER AY HINDI PUMASOK, TINGNAN, DOWNLOAD O PANOORIN ANG WEBSITE NA ITO MULA SA ANUMANG BANSA, ESTADO, COUNTY O LOKASYON KUNG SAAN ANG PAGGAWA NITO AY LABAG SA KANYANG MGA LOKAL NA BATAS AT REGULASYON.

18 USC 2257 na Pahayag

Ang CamSoda ay hindi gumagawa ng anumang nilalamang pang-adulto o sekswal na koleksyon ng imahe na makikita sa Website. Sumusunod ang CamSoda sa 18 USC § 2257, at bawat isa sa mga regulasyon nito. Sa abot ng maaaring matiyak ng CamSoda, lahat ng mga modelo ay tila nakikibahagi sa anumang sekswal na paglalarawan o pagkilos ay hindi bababa sa 18 noong ginawa ang mga larawang ito.

Ang CamSoda ay umaasa sa sumusunod na desisyon ng United States Court of Appeals para sa Tenth Circuit sa Sundance Associates, Inc. v. Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998) upang tuparin ang anuman at lahat ng legal na obligasyon tungkol sa 18 USC § 2257 at batay sa legal na desisyon na nagsasaad na ang mga entidad na walang papel sa "pag-hire, pagkontrata para sa, pamamahala, o kung hindi man ay pag-aayos para sa pakikilahok" ng mga modelo o performer, ay hindi kasama sa mga kinakailangan sa pag-iingat ng rekord ng 18 USC § 2257.

Mga Copyright at Trademark

Maliban kung iba ang binanggit, ang lahat ng mga materyales kasama nang walang limitasyon, mga logo, mga pangalan ng tatak, mga larawan, mga disenyo, mga litrato, mga video clip at nakasulat at iba pang mga materyal na lumalabas bilang bahagi ng aming Website ay mga copyright, mga trademark, mga marka ng serbisyo, damit na pangkalakal at/o iba pang intelektwal. ari-arian nakarehistro man o hindi nakarehistro (“Intellectual Property”) na pagmamay-ari, kontrolado o lisensyado ng CamSoda. Ang aming Website sa kabuuan ay protektado ng copyright at trade dress. Wala sa aming Website ang dapat ipakahulugan bilang pagbibigay, sa pamamagitan ng implikasyon, estoppel o kung hindi man, ng anumang lisensya o karapatang gumamit ng anumang Intellectual Property na ipinapakita o ginamit sa aming Website, nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng may-ari ng Intellectual Property. Ang CamSoda ay agresibong nagpapatupad ng mga karapatan sa intelektwal na pag-aari nito sa buong saklaw ng batas. Ang mga pangalan at logo ng CamSoda, ay hindi maaaring gamitin sa anumang paraan, kabilang sa advertising o publisidad na nauukol sa pamamahagi ng mga materyales sa aming Website, nang walang paunang nakasulat na pahintulot mula sa CamSoda. Ipinagbabawal ng CamSoda ang paggamit ng anumang logo ng CamSoda o alinman sa mga kaakibat nito bilang bahagi ng isang link sa o mula sa anumang Website maliban kung inaprubahan ng CamSoda ang naturang link nang maaga at nakasulat. Ang patas na paggamit ng Intellectual Property ng CamSoda ay nangangailangan ng wastong pagkilala. Ang iba pang mga pangalan ng produkto at kumpanya na binanggit sa aming Website ay maaaring ang Intelektwal na Ari-arian ng kani-kanilang mga may-ari.

Mga Link sa Iba pang mga Web Site

Ang aming Serbisyo ay maaaring maglaman ng mga link sa mga third-party na web site o serbisyo na hindi pagmamay-ari o kontrolado ng CamSoda.

Ang CamSoda ay walang kontrol sa, at walang pananagutan para sa, nilalaman, mga patakaran sa privacy, o mga kasanayan ng anumang third party na mga web site o serbisyo. Kinikilala at sinasang-ayunan mo pa na ang CamSoda ay hindi mananagot o mananagot, direkta o hindi direkta, para sa anumang pinsala o pagkawala na dulot o pinaghihinalaang dulot ng o kaugnay ng paggamit o pag-asa sa anumang naturang nilalaman, mga kalakal o serbisyo na magagamit sa o sa pamamagitan ng anumang naturang mga web site o serbisyo.

Lubos naming ipinapayo sa iyo na basahin ang mga tuntunin at kundisyon at mga patakaran sa privacy ng anumang mga third-party na web site o serbisyo na binibisita mo.

Namamahalang batas

Ang Mga Tuntuning ito ay pamamahalaan at bigyang-kahulugan alinsunod sa mga batas ng USA, nang walang pagsasaalang-alang sa salungat sa mga probisyon ng batas nito.

Ang aming kabiguan na ipatupad ang anumang karapatan o probisyon ng Mga Tuntuning ito ay hindi ituturing na pagwawaksi ng mga karapatang iyon. Kung ang anumang probisyon ng Mga Tuntuning ito ay pinaniniwalaang hindi wasto o hindi maipapatupad ng hukuman, ang natitirang mga probisyon ng Mga Tuntuning ito ay mananatiling may bisa. Binubuo ng Mga Tuntuning ito ang buong kasunduan sa pagitan namin tungkol sa aming Serbisyo, at pinapalitan at pinapalitan ang anumang mga naunang kasunduan na maaaring mayroon kami sa pagitan namin tungkol sa Serbisyo.

Mga pagbabago

Inilalaan namin ang karapatan, sa aming sariling paghuhusga, na baguhin o palitan ang Mga Tuntuning ito anumang oras. Kung materyal ang isang rebisyon susubukan naming magbigay ng hindi bababa sa 30 araw na paunawa bago ang anumang bagong tuntunin na magkakabisa. Kung ano ang bumubuo ng isang materyal na pagbabago ay matutukoy sa aming sariling pagpapasya.

Sa pamamagitan ng patuloy na pag-access o paggamit sa aming Serbisyo pagkatapos maging epektibo ang mga pagbabagong iyon, sumasang-ayon kang sumailalim sa mga binagong tuntunin. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga bagong tuntunin, mangyaring ihinto ang paggamit ng Serbisyo.