Преминете към съдържанието
CamSoda » Правила и условия

Правила и условия

Последна актуализация: 12 май 2020 г

Моля, прочетете внимателно настоящите Правила и условия („Условия“, „Условия“) преди да използвате https://camsoda.sex/ уебсайт („Услугата“), управляван от CamSoda („нас“, „ние“ или „наш“).

Вашият достъп до и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на тези Условия. Тези Условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

Чрез достъпа до или използването на Услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия. Ако не сте съгласни с някоя част от условията, тогава нямате право на достъп до Услугата.

За повече информация относно защитата на поверителността, моля, посетете нашия Политика за поверителност страница.

Съдържание за възрастни

Моля, имайте предвид, че CamSoda и всички уебсайтове, изброени в CamSoda – може да показват сцени на голота и графично съдържание за възрастни и като такива са предназначени само за зряла публика. Посетителите на CamSoda потвърждават, че цялото сексуално открито съдържание е създадено и предоставено от уебсайтове на трети страни. CamSoda не създава никакво сексуално открито съдържание и действа просто като информативен уебсайт, който описва съдържание, което е достъпно в интернет, и предоставя на своите читатели реални примери от прегледаните уебсайтове. Това съдържание не е предназначено за непълнолетни; моля, уверете се, че непълнолетните нямат достъп до тези уебсайтове.

Посещавайки CamSoda, потребителят декларира, че е навършил законовата възраст, изисквана от закона в държавата, в която живее, за да разглежда материали с тематика за възрастни.

ИЗИСКВАНЕ ЗА ВЪЗРАСТ И СЪГЛАСИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЗА ГЛЕДАНЕ НА ЯВНИ СЕКСУАЛНО МАТЕРИАЛИ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА Е НА ПОНЕ 18 ГОДИНИ И ДА Е ПЪЛНОЛЕТЕН (21 В AL, MS, NE, WY И ВСЯКО ДРУГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КЪДЕТО 18 НЕ Е ПЪЛНОЛЕТНОТО), ЗА ДА ВЛЕЗЕ И ИЗПОЛЗВА ТОЗИ УЕБСАЙТ. УЕБСАЙТЪТ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ИЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА НЕпълнолетни. УЕБСАЙТЪТ СЪДЪРЖА ГОЛОТА, СЕКСУАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ЕРОТИЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПРЕДОСТАВЯ ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ДОСТЪПНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ И НАСЛАДА НА СВОИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ. АКО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НЕ СА НА ПОНЕ 18 (21 В AL, MS, NE, WY И ВСЯКО ДРУГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КЪДЕТО 18 НЕ Е ПЪЛНОЛЕТНОТО) ИЛИ СА ОБИДЕНИ ОТ ТАКОВА ЯВНО СЕКСУАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ, МОЛЯ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ В УЕБСАЙТА.

С ВЛИЗАНЕТО В УЕБСАЙТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ПРАВИ СЛЕДНИТЕ ИЗЯВЛЕНИЯ: „ПОД НАКАЗАНИЕ ЗА ЛЪЖЕСВИДЕТЕЛСТВАНЕ, АЗ СЕ КЪЛНА/ПОТВЪРЖДАВАМ, ЧЕ ОТ ТОЗИ МОМЕНТ СЪМ ПЪЛНОЛЕТЕН, НА ПОНЕ 18 ГОДИНИ (21 В AL, MS, NE, WY И ВСЯКО ДРУГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КЪДЕТО 18 ГОДИНИ НЕ Е ПЪЛНОЛЕТНА ВЪЗРАСТ). ОБЕЩАВАМ, ЧЕ НЯМА ДА ПОЗВОЛЯ НА НИКАКВО ЛИЦЕ ПОД 18 ГОДИНИ (21 В AL, MS, NE, WY И ВСЯКО ДРУГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КЪДЕТО 18 НЕ Е ПЪЛНОЛЕТНОТО) ДА ИМАТ ДОСТЪП ДО КОЙТО и да е от СЪДЪРЖАЩИТЕ МАТЕРИАЛИ В ТОЗИ УЕБСАЙТ. РАЗБИРАМ, ЧЕ КОГАТО ВЛЕЗА В ТОЗИ УЕБСАЙТ, ЩЕ БЪДА ИЗЛОЖЕН НА ВИЗУАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ, СЛОВНИ ОПИСАНИЯ И АУДИО ЗВУЦИ ОТ СЕКСУАЛНО ОРИЕНТИРАН, ОТКРОВЕННО ЕРОТИЧЕН ХАРАКТЕР, КОИТО МОЖЕ ДА ВКЛЮЧВАТ ГРАФИЧНИ ВИЗУАЛНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ И ОПИСАНИЯ НА ГОЛОТА И СЕКС АЛ ДЕЙНОСТ. ДОБРОВОЛНО ИЗБИРАМ ДА НАПРАВЯ ТОВА, ЗАЩОТО ИСКАМ ДА ГЛЕДАМ, ПРОЧЕТА И/ИЛИ ЧУЯ РАЗЛИЧНИТЕ МАТЕРИАЛИ, КОИТО СА НАЛИЧНИ, ЗА МОЕ ЛИЧНО ЗАБАВЛЕНИЕ, ИНФОРМАЦИЯ И/ИЛИ ОБРАЗОВАНИЕ. МОЯТ ИЗБОР Е ПРОЯВА НА МОЯ ИНТЕРЕС КЪМ СЕКСУАЛНИТЕ ВЪПРОСИ, КОЕТО, АЗ ВЯРВАМ, Е И ЗДРАВОСЛОВНО, И НОРМАЛНО И КОЕТО, СПОРЕД МОЯ ОПИТ, ОБИЧНО Е СПОДЕЛЯНО ОТ СРЕДНИТЕ ВЪЗРАСТНИ В МОЯТА ОБЩНОСТ. ЗАПОЗНАТ СЪМ СТАНДАРТИТЕ В МОЯТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО НА ТАКИВА СЕКСУАЛНО ОРИЕНТИРАНИ МАТЕРИАЛИ И МАТЕРИАЛИТЕ, КОИТО ОЧАКВАМ ДА СЕ СРЕЩНА СА В РАМКИТЕ НА ТЕЗИ СТАНДАРТИ. ПО МОЯ ПРЕЦЕНКА СРЕДНОСТАВНИЯТ ВЪЗРАСТЕН В МОЯТА ОБЩНОСТ ПРИЕМА ПОТРЕБЛЯВАНЕТО НА ТАКИВА МАТЕРИАЛИ ОТ ДОЛНИ ВЪЗРАСТНИ ПРИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КАТО ТОВА, КОИТО ПРЕДЛАГАТ РАЗУМНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МАТЕРИАЛИТЕ ЗА МАЛОТНОЛЕТНИ И НЕЖЕЛАЕЩИ ВЪЗРАСТНИ, И НЯМА ДА НАМЕРЯТ ТАКИВА МАТЕРИАЛИ, ЗА КОИТО ДА СЕ ПРИГЛЕДАТ ПРЕД ПОРЪЧЕН ЛИХВА ИЛИ ДА БЪДЕ ОТВЕТНО ОБИДЕН. ОСВЕН ТОВА ЗАЯВЛЯВАМ И ГАРАНТИРАМ, ЧЕ НЕ СЪМ УВЕДОМИЛ НИКОЯ ПРАВИТЕЛСТВЕНА АГЕНЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОЩЕНСКАТА СЛУЖБА НА САЩ, ЧЕ НЕ ЖЕЛАЯ ДА ПОЛУЧАВАМ МАТЕРИАЛ СЪС СЕКСУАЛНА ОРИЕНТАЦИЯ.“

ГЕОГРАФСКИ ОГРАНИЧЕНИЯ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ВЛИЗА, ГЛЕДА, ИЗТЕГЛЯ ИЛИ ГЛЕДА ТОЗИ УЕБСАЙТ ОТ НЯКАКВА ДЪРЖАВА, ЩАТ, ОКРЪГ ИЛИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ, КЪДЕТО ТОВА Е В НАРУШЕНИЕ НА НЕГОВИТЕ МЕСТНИ ЗАКОНИ И РАЗПОРЕДБИ.

18 USC 2257 Декларация

CamSoda не е производител на каквото и да е съдържание за възрастни или сексуални изображения, намерени на уебсайта. CamSoda е в съответствие с 18 USC § 2257 и всички негови разпоредби. Доколкото може да се установи от CamSoda, всички модели, очевидно участващи в каквото и да е сексуално изображение или акт, са били на поне 18 години, когато тези изображения са били създадени.

CamSoda разчита на следното решение на Апелативния съд на Съединените щати за Десети окръг в Sundance Associates, Inc. срещу Reno, 139 F.3d 804, 808 (10th Cir 1998), за да изпълни всички правни задължения по отношение на 18 USC § 2257 и се основава на правното решение, което постановява, че субектите, които нямат роля в „наемането, сключването на договори за, управлението или организирането по друг начин на участието“ на моделите или изпълнителите, са освободени от изискванията за водене на записи на 18 USC § 2257.

Авторски права и търговски марки

Освен ако не е отбелязано друго, всички материали, включително без ограничение, лога, имена на марки, изображения, дизайни, снимки, видеоклипове и писмени и други материали, които се появяват като част от нашия уебсайт, са авторски права, търговски марки, марки за услуги, търговско облекло и/или други интелектуални собственост, независимо дали е регистрирана или нерегистрирана („Интелектуална собственост“), притежавана, контролирана или лицензирана от CamSoda. Нашият уебсайт като цяло е защитен с авторски права и търговски вид. Нищо в нашия уебсайт не трябва да се тълкува като предоставяне, косвено, estoppel или по друг начин, на лиценз или право за използване на каквато и да е интелектуална собственост, показана или използвана на нашия уебсайт, без предварителното писмено разрешение на собственика на интелектуалната собственост. CamSoda агресивно налага правата си върху интелектуалната собственост в пълната степен на закона. Имената и логата на CamSoda не могат да бъдат използвани по какъвто и да е начин, включително в реклама или реклама, свързана с разпространение на материали на нашия уебсайт, без предварително писмено разрешение от CamSoda. CamSoda забранява използването на което и да е лого на CamSoda или който и да е от неговите филиали като част от връзка към или от който и да е уебсайт, освен ако CamSoda не одобри такава връзка предварително и в писмен вид. Честното използване на интелектуалната собственост на CamSoda изисква надлежно потвърждение. Други имена на продукти и компании, споменати в нашия уебсайт, може да са интелектуална собственост на съответните им собственици.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от CamSoda.

CamSoda няма контрол върху и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уеб сайтове или услуги на трети страни. Вие освен това потвърждавате и се съгласявате, че CamSoda не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез всякакви такива уеб сайтове или услуги.

Горещо ви съветваме да прочетете правилата и условията и политиките за поверителност на всички уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Приложимо право

Настоящите Условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на САЩ, без да се вземат предвид техните разпоредби за конфликт на закони.

Нашата невъзможност да наложим някое право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя разпоредба от настоящите Условия бъде счетена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези Условия ще останат в сила. Тези Условия представляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заменят всички предишни споразумения, които може да имаме между нас по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да променяме или заменяме тези Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще се опитаме да предоставим поне 30 дни предизвестие преди новите условия да влязат в сила. Какво представлява съществена промяна ще бъде определено по наше усмотрение.

Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата Услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, моля, спрете да използвате Услугата.