Preskočiť na obsah
CamSoda » Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Naše zásady ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované a zverejnené 1. júla 2020.

Upravuje podmienky ochrany osobných údajov našej webovej stránky, ktorá sa nachádza na adrese CamSoda. Akékoľvek výrazy s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú definované v našich Zásadách ochrany osobných údajov, majú význam uvedený v našich Zmluvných podmienkach dostupných na adrese https://camsoda.sex/terms-and-conditions/

Vaše súkromie

CamSoda dodržiava všetky zákonné požiadavky na ochranu vášho súkromia. Naše zásady ochrany osobných údajov sú právne vyhlásenie, ktoré vysvetľuje, ako môžeme od vás zhromažďovať informácie, ako môžeme zdieľať vaše údaje a ako môžete obmedziť naše zdieľanie vašich údajov. Podmienky nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú písané veľkými písmenami. Tieto výrazy majú význam, ktorý je popísaný v časti Definície nižšie.

Definície

„Neosobné informácie“ sú informácie, ktoré nie sú pre vás osobne identifikovateľné a ktoré automaticky zhromažďujeme, keď pristupujete na našu webovú stránku pomocou webového prehliadača. Môže obsahovať aj verejne dostupné informácie, ktoré zdieľate s ostatnými.

„Osobne identifikovateľné informácie“ sú neverejné informácie, ktoré sú pre vás osobne identifikovateľné a získané, aby sme vám ich mohli poskytnúť na našej webovej stránke. Osobne identifikovateľné informácie môžu zahŕňať informácie, ako je vaše meno, e-mailová adresa a ďalšie súvisiace informácie, ktoré nám poskytnete alebo ktoré o vás získame.

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Vo všeobecnosti máte pod kontrolou množstvo a typ informácií, ktoré nám poskytujete pri používaní našej webovej stránky.

Ako návštevník si môžete prezerať našu webovú stránku a dozvedieť sa o nej viac. Nie ste povinní poskytnúť nám žiadne Osobne identifikovateľné informácie ako návštevník.

Zhromaždené informácie o počítači

Keď používate našu webovú stránku, automaticky zhromažďujeme určité informácie o počítači prostredníctvom interakcie vášho mobilného telefónu alebo webového prehliadača s našou webovou stránkou. Takéto informácie sa zvyčajne považujú za neosobné informácie. Zhromažďujeme tiež:

 • Cookies – Naša webová stránka používa „cookies“ na identifikáciu oblastí našej webovej stránky, ktoré ste navštívili. Súbor cookie je malý údaj uložený vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení prostredníctvom webového prehliadača. Cookies používame na prispôsobenie obsahu, ktorý vidíte na našej webovej stránke. Väčšina webových prehliadačov môže byť nastavená tak, aby zakázala používanie súborov cookie. Ak však zakážete súbory cookie, možno nebudete mať prístup k funkciám našej webovej stránky správne alebo vôbec. Do súborov cookie nikdy neumiestňujeme osobné údaje.
 • Nástroje na sledovanie tretích strán – Na zlepšenie výkonu a funkcií našej webovej stránky používame aj nástroje na sledovanie tretích strán. Tieto nástroje sledovania tretích strán sú navrhnuté tak, aby zhromažďovali iba neosobné informácie o vašom používaní našej webovej stránky. Rozumiete však, že takéto nástroje vytvárajú a spravujú strany mimo našej kontroly. Ako takí nenesieme zodpovednosť za to, aké informácie tieto tretie strany skutočne zachytávajú, ani ako tieto tretie strany tieto informácie používajú a chránia.
 • Remarketing so službou Google Analytics používame na inzerciu na stránkach tretích strán po návšteve našej stránky. My a naši predajcovia tretích strán, ako je Google, používame súbory cookie prvej strany (ako je súbor cookie Google Analytics) a súbory cookie tretích strán (ako je súbor cookie DoubleClick) na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich predchádzajúcich návštev na našej stránke.
 • Na stránke Nastavenia reklám Google sa môžete odhlásiť zo služby Google Analytics pre grafickú reklamu a prispôsobiť reklamy v Obsahovej sieti Google. Spoločnosť Google tiež odporúča nainštalovať doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics pre váš prehliadač. Doplnok prehliadača na zrušenie nástroja Google Analytics poskytuje návštevníkom možnosť zabrániť zhromažďovaniu a používaniu ich údajov službou Google Analytics.
 • Automatické informácie – automaticky dostávame informácie z vášho webového prehliadača alebo mobilného zariadenia. Tieto informácie zahŕňajú názov webovej stránky, z ktorej ste vstúpili na našu webovú stránku, ak existuje, ako aj názov webovej stránky, na ktorú smerujete, keď opustíte našu webovú stránku. Tieto informácie zahŕňajú aj IP adresu vášho počítača/proxy servera, ktorý používate na prístup na internet, názov poskytovateľa vašej internetovej stránky, typ webového prehliadača, typ mobilného zariadenia a operačný systém počítača. Všetky tieto informácie používame na analýzu trendov medzi našimi používateľmi, aby sme pomohli zlepšiť našu webovú stránku.

Ako používame vaše informácie

Informácie, ktoré od vás dostaneme, používame nasledovne:

 • Prispôsobenie našej webovej stránky – Osobne identifikovateľné informácie, ktoré nám poskytnete, môžeme použiť spolu s akýmikoľvek informáciami o počítači, ktoré dostaneme, na prispôsobenie našej webovej stránky.
 • Zdieľanie informácií s pridruženými spoločnosťami a inými tretími stranami – nepredávame, neprenajímame ani inak neposkytujeme vaše osobne identifikovateľné informácie tretím stranám na marketingové účely. Vaše Osobne identifikovateľné informácie môžeme poskytnúť pridruženým spoločnostiam, ktoré nám poskytujú služby v súvislosti s našou Webovou stránkou (tj spracovatelia platieb, spoločnosti poskytujúce hosting Webových stránok atď.); takéto pridružené spoločnosti dostanú iba informácie potrebné na poskytovanie príslušných služieb a budú viazané dohodami o mlčanlivosti obmedzujúcimi používanie takýchto informácií.
 • Agregácia údajov – Vyhradzujeme si právo zhromažďovať a používať akékoľvek neosobné informácie zhromaždené z vášho používania našej webovej stránky a zhromažďovať takéto údaje pre interné analýzy, ktoré zlepšujú našu webovú stránku a službu, ako aj na použitie alebo ďalší predaj iným. V takýchto agregáciách údajov nie sú nikdy zahrnuté vaše Osobne identifikovateľné informácie.
 • Zákonom vyžadované zverejnenie informácií – môžeme byť zo zákona povinní zverejniť vaše osobne identifikovateľné informácie, ak je takéto zverejnenie (a) vyžadované predvolaním, zákonom alebo iným právnym procesom; b) potrebné na pomoc orgánom činným v trestnom konaní alebo vládnym orgánom činným v trestnom konaní; (c) potrebné na vyšetrenie porušení alebo iné presadzovanie našich Právnych podmienok; (d) potrebné na ochranu pred právnymi krokmi alebo nárokmi tretích strán vrátane vás a/alebo iných členov; a/alebo (e) nevyhnutné na ochranu zákonných práv, osobného/nehnuteľného majetku alebo osobnej bezpečnosti CamSoda, našich používateľov, zamestnancov a pridružených spoločností.

Ochrana súkromia vášho dieťaťa

Naša webová stránka nie je navrhnutá tak, aby ju používala osoba mladšia ako 13 rokov („dieťa“), aj keď si uvedomujeme, že sa môžeme pokúsiť o nákup cez našu webovú lokalitu ako dieťa. Neoverujeme vek našich používateľov ani nenesieme žiadnu zodpovednosť za overenie veku používateľa. Ak ste dieťa, pred použitím našej webovej stránky požiadajte o povolenie rodiča alebo opatrovníka. Ak ste rodič alebo opatrovník a domnievate sa, že vaše dieťa používa našu webovú stránku, kontaktujte nás, aby sme odstránili účet vášho dieťaťa; vyhradzujeme si právo požiadať vás o overenie vášho vzťahu k Dieťaťu predtým, ako vyhovieme takejto žiadosti. Ak zistíme, že si dieťa vytvorilo účet na našej webovej stránke, okamžite ho vymažeme, akonáhle to zistíme, informácie nepoužijeme na žiadny účel a neposkytneme ich tretím stranám. Ako rodič takéhoto Dieťaťa však beriete na vedomie, že nesiete právnu zodpovednosť za všetky transakcie vytvorené Dieťaťom.

Informácie o vašich právach na ochranu údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR)

Na účely týchto Zásad ochrany osobných údajov sme správcom vašich osobných údajov.

Ak ste z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), náš právny základ pre zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov, ako je opísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov, závisí od informácií, ktoré zhromažďujeme, a od konkrétneho kontextu, v ktorom ich zhromažďujeme. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať, pretože:

 • Musíme s vami uzavrieť zmluvu, napríklad keď používate naše služby
 • Dali ste nám na to povolenie
 • Spracovanie je v našich oprávnených záujmoch a neprevažujú nad ním vaše práva
 • Na účely spracovania platieb
 • Aby dodržiavali zákon

Ak ste rezidentom Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), máte určité práva na ochranu údajov. Za určitých okolností máte nasledujúce práva na ochranu údajov:

 • Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré o vás máme
 • Právo na opravu
 • Právo namietať
 • Právo na obmedzenie
 • Právo na prenosnosť údajov
 • Právo odvolať súhlas

Upozorňujeme, že pred odpoveďou na takéto žiadosti vás môžeme požiadať o overenie vašej totožnosti.

Máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov na naše zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate od svojho miestneho úradu na ochranu údajov v Európskom hospodárskom priestore (EHP).

Oznámenie „Nepredávajte moje osobné údaje“ pre spotrebiteľov v Kalifornii podľa zákona o ochrane súkromia spotrebiteľov v Kalifornii (CCPA)

Podľa zákona CCPA majú spotrebitelia v Kalifornii právo:

 • Požiadať, aby podnik, ktorý zhromažďuje osobné údaje spotrebiteľa, zverejnil kategórie a konkrétne časti osobných údajov, ktoré podnik o spotrebiteľoch zhromaždil.
 • Požiadať, aby podnik vymazal všetky osobné údaje o spotrebiteľovi, ktoré podnik zhromaždil.
 • Žiadať, aby podnik, ktorý predáva osobné údaje spotrebiteľa, nepredával osobné údaje spotrebiteľa.

Ak podáte žiadosť, máme jeden mesiac na to, aby sme vám odpovedali. Ak by ste chceli niektoré z týchto práv uplatniť, kontaktujte nás.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú pod našou priamou kontrolou. Tieto webové stránky môžu mať svoje vlastné zásady týkajúce sa ochrany osobných údajov. Nemáme žiadnu kontrolu ani zodpovednosť za prepojené webové stránky a tieto odkazy poskytujeme výhradne pre pohodlie a informovanosť našich návštevníkov. Na takéto prepojené webové stránky pristupujete na vlastné riziko. Tieto webové stránky nepodliehajú týmto zásadám ochrany osobných údajov. Mali by ste si skontrolovať zásady ochrany osobných údajov, ak nejaké existujú, týchto jednotlivých webových stránok, aby ste videli, ako prevádzkovatelia týchto webových stránok tretích strán použijú vaše osobné údaje. Okrem toho môžu tieto webové stránky obsahovať odkaz na webové stránky našich pridružených spoločností. Webové stránky našich pridružených spoločností nepodliehajú týmto Zásadám ochrany osobných údajov a mali by ste si pozrieť ich individuálne zásady ochrany osobných údajov, aby ste zistili, ako prevádzkovatelia takýchto webových stránok použijú vaše osobné údaje.

Naša e-mailová politika

Naše pridružené spoločnosti a my plne dodržiavame národné zákony týkajúce sa SPAMu. Vždy môžete zrušiť prijímanie ďalšej e-mailovej korešpondencie od nás a/alebo našich pridružených spoločností. Súhlasíme s tým, že bez vášho súhlasu nebudeme predávať, prenajímať ani obchodovať s vašimi e-mailovými adresami žiadnej nepridruženej tretej strane.

Súhlas používateľov

Používaním našej stránky používateľ súhlasí s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť. Tieto Zásady ochrany osobných údajov by ste si mali často prezerať. Ak v týchto zásadách vykonáme podstatné zmeny, môžeme vás o tom informovať na našej webovej stránke, blogovým príspevkom, e-mailom alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý určíme. Spôsob, ktorý sme zvolili, je len na našom uvážení. Taktiež zmeníme dátum „Posledná aktualizácia“ na začiatku týchto Zásad ochrany osobných údajov. Akékoľvek zmeny, ktoré vykonáme v našich Zásadách ochrany osobných údajov, sú účinné od tohto dátumu poslednej aktualizácie a nahrádzajú všetky predchádzajúce Zásady ochrany osobných údajov.